SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Svenska Badmintonförbundet tillåter tävlings- och seriespel under coronaanpassade former
2020-08-23 10:58

Svenska Badmintonförbundet har beslutat att återigen tillåta sanktionerande tävlingar och seriespel från och med 1 september 2020.

Återgången till tävlingsspel beaktar och sker i linje med de regler och rekommendationer som har fastlagts av Folkhälsomyndigheten (FHM) och Riksidrottsförbundet (RF). Ett omfattande Coronaprotokoll för badminton, framtaget av Svenska Badmintonförbundet, ska även garantera att alla tävlingar och seriesammandrag genomförs på ett säkert sätt, se bifogad pdf (coronaprotokoll-badminton-version-2020-08-20.

– Vi vet att många längtat mycket efter att få komma igång med tävlingsspel igen. Samtidigt måste alltid hälsa och säkerhet komma i första hand. Nu har vi valt en väg framåt som vi känner är både trygg och säker och ger många aktiva chansen att återigen få tävla. Istället för att som tidigare helt ställa in har vi försökt modifiera tävlingsverksamheten till ett format som både ska vara säkert och praktiskt genomförbart och ge meningsfulla och roliga tävlingar, säger Tommy Theorin, styrelseordförande i Svenska Badmintonförbundet.

Förbundet vill samtidigt understryka att de beslut och riktlinjer som fattats snabbt kan komma att ändras beroende på hur utvecklingen kring covid-19 ser ut nationellt och regionalt i Sverige. Förbundet följer löpande de rekommendationer som FHM och andra myndigheter föreskriver och är redo att ändra de regler som finns i Coronaprotokollet eller vid behov återigen stänga tävlingsverksamheten.  

Samtliga förändringar kommer att kommuniceras på Svenska Badmintonförbundets officiella kanal www.badminton.nu.

Coronaprotokollet, som är genomgånget och godkänt av Riksidrottsförbundets coronagrupp, har skapats för att ge arrangörer, spelare, ledare, funktionärer och anhöriga klara direktiv och regler för hur badmintontävlingar och seriespel ska genomföras på ett säkert sätt under nuvarande coronapandemi. Dessa anvisningar ska ses som ett tillägg till de nationella direktiv och allmänna rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet sedan tidigare har fastställt. 

– När vi nu öppnar upp serie- och tävlingsverksamhet igen manar vi till stor medvetenhet och försiktighet. Det är helt avgörande att alla som på något sätt deltar i tävlingsspel följer det av Svenska Badmintonförbundet framtagna Coronoprotokollet, säger Tommy Theorin, styrelseordförande i Svenska Badmintonförbundet.

Nedan följer några av de viktigaste reglerna i Coronaprotokollet för badminton. Alla som på något sätt deltar i tävlingsverksamhet ska dock noga ha läst igenom hela protokollet.

- Alla tävlingar och seriespel ska bedrivas i det som vi definierar som en avgränsad tävlingsarena. Med avgränsad tävlingsarena avses en idrottshall där inga andra aktiviteter pågår parallellt med tävlingen. Eventuella avgränsningar mellan hallar/tävlingsarenor ska vara fasta dvs. en neddragen halldelare (ridå) räknas inte som en tydlig avgränsning.
För tävlingar som arrangeras i större idrottsanläggningar där personer kan närvara parallellt med badmintontävlingen i allmänna utrymmen (omklädningsrum, restaurang etc) krävs speciellt tillstånd från den lokala polismyndigheten. 

- Det är tillåtet att använda max 6 banor inom den avgränsade tävlingsarenan.

- Det får finnas maximalt 50 personer samtidigt i den avgränsade tävlingsarenan. Detta inkluderar tävlingsfunktionärer och arrangörer.

- Tävlingsarrangör är ansvarig för att endast erforderligt antal ledare, spelare och funktionärer finns i den avgränsade tävlingsarenan. Detta görs enklast genom ett ackrediteringssystem. Arrangör är skyldig att uppvisa lista vid kontroll.

- Tävlingsarrangör ansvarar för att spelare, ledare och föräldrar får information om vad som gäller för tävlingen i god tid innan tävlingsstart. 

- Samtliga tävlingsaktiviteter ska arrangeras utan publik. Detta innebär att medföljande inte ska vistas inom den avgränsade tävlingsarenan. Endast personer som är tävlande, ledare eller nödvändiga funktionärer får vistas i den avgränsade tävlingsarenan.

- I klasserna Senior, U15, U17 och U19 tillåts maximalt 40 deltagare per tävlingskategori. Förälder eller ledare tillåts inte i den avgränsade tävlingsarenan.

- I klasserna U9, U11 och U13 tillåts maximalt 32 deltagare per tävlingskategori. En ledare/ förälder tillåts per klubb, förutsatt att maxgränsen på 50 personer inte överskrids.

- Maxålder för deltagare och funktionärer är 69 år.

Verksamhetsområde Tävling/Serie kommer att kontrollera att arrangörer av tävlingsspel och seriesammandrag följer Coronaprotokollet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Åsidosättande av regelverket kan leda till påföljder.

Här kan du läsa mer om Badminton Swedens tävlingsverksamhet.

För frågor kring tävlingsspel under coronapandemin samt innehållet i Coronaprotokollet kontakta:

Tommy Theorin, styrelseordförande, 070-5831831, tommy@ipraktiken.se
Thomas Angarth, förbundschef, 070-5748239, thomas.angarth@badminton.nu

 


Nyhetsarkiv
Dagordning2022-04-22 20:38
Inbjudan till årsmöte2022-04-22 20:32
Klubbkläder2021-09-12 20:24
2021-05-17 13:07
Sportlovsträning 2021-02-28 18:32
Höstlovsträning2020-10-25 08:07
Träningsgrupper2020-09-10 18:11
Säsongsavslutning2020-05-31 15:45
Påsklovsträning.2020-04-03 18:00
2020-01-05 13:46
AUTUMNCAMP 20192019-10-17 18:15
Summercamp 20192019-05-02 12:39
Örebro Junior Tour 2019-01-30 19:27
 
Våra sponsorer