SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

PM veteran-SM

PM SPELARE OCH LEDARE Veteran SM 2024 Västerås 5-7 april 2027


Nedan följer information om årets Veteran SM tävling. Det är av stor vikt att samtliga spelare, ledare och domare tar del av följande PM. Vi hoppas att alla vill vara med och bidra till att tävlingen ska bli minnesvärd och hålla en hög nivå.


ARENA

Bellevue arena, Slånbärsgatan 2, Västerås

WALKOVER, ÅTERBUD, ÄNDRINGAR

Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt till arrangören.
Använd i första hand e-post och i andra hand telefon.
E-post-adress för detta är tavling@vmbf.net


TÄVLINGSLEDNING

Carl Johansson

 

REFEREE

Lars Ericson                 E-post:  larseericson@gmail.com                Telefon 072-1888912

 BOENDE

Är det officiella SM-hotellet! För specialpriser gå in på VMBF hemsida,

 

PARKERING

Det finns 3 parkeringsområden.

  • Hallens ordinarie parkering.
  • Bakom hallen vid en elstation
  • Futuraskolans stora skolparkering

 

MATCHUTROP, UPPVÄRMNING OCH INBOLLNING

Utrop av matcher kommer, så långt som möjligt, att följa de tider som anges i lottningen
och match kommer att ropas ut som mest 20 minuter före utsatt matchtid.

Det är alla spelares ansvar att ha koll på när det är match och vara uppvärmd och spelklar
i god tid innan matchstart och direkt när match ropats ut bege sig till meetingpoint (bredvid matchsekretariatet). Spelarna skall gå till banan i spelklädsel.

 

In bollning tillåts i högst 1 minut.

För att en match skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över,
”force majeur”.
Referee har rätt att diskvalificera spelare som inte kommer i tid till uppropad match.

FREDAG

Mixdubbel startar med första match kl. 09:00 på fredag
Sista match omgången är tidsatt till kl. 20:00. Kvalspelet genomförs på 12 banor.

LÖRDAG

Tävlingen startar kl. 09.00 på lördag. Spel genomförs på 12 banor.

SÖNDAG

Matchstart kl. 09.00 för söndagens semifinaler.
Matchstart 13.00 för söndagens finaler
Spelordningen beslutas av referee under lördag eftermiddag/kväll.

 

BOLLAR

Tävlingen spelas med Victor Master Ace 78-79.

Begagnade bollar ska läggas i korgar i anslutning till banorna.

 

REFEREE

Referee är den högst ansvarige för tävlingen. Om referee inte är närvarande är det tävlingsledaren som är den högst ansvarige.

Referee kan och får inte ändra domslut. Däremot äger referee rätt att agera för att beivra olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel.

Referee är den som beslutar om diskvalifikation av spelare. Detta sker efter samråd med berörd domare.

DOMARE

Domare kommer att finnas i samtliga matcher i turneringen. 

Från kvartsfinal kommer det vara linjedomare och huvuddomare.

 

LINJEDOMARE

2 linjedomare ifrån kvartsfinaler under turneringen.

 

TÄVLINGSDRÄKT

Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol.

Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan utan restriktioner.
Om detta saknas måste gällande reklamregler fastställda av BWF vara uppfyllda.

Är kläderna tillåtna internationellt är de även tillåtna i svensk tävling.
Landslagsdräkt eller personlig tröja med SWEDEN tryck kommer att tillåtas så länge de följer
BWFs reklamregler (ingen svensk flagga). Dock kommer vi INTE att tillåta landslagskläder från andra nationer.

Namn är inte obligatoriskt på tröjan, men om namn förekommer SKALL detta vara samma
som står i lottningen.

För mer information se:
https://badminton.nu/spela--tavla/tavla/tavlingsregler

Vid osäkerhet ska referee tillfrågas och det är referee som avgör vad som är tillåtet.

Reklam får förekomma på följande ställen: Vänster ärm, höger ärm, vänster axel, höger axel,
vänster krage, höger krage och tröjans framsida och det totala antal reklamer får vara högst 5.
Bortsett från tröjans framsida får det finnas högst en reklam per plats och varje reklam får vara
högst 20 kvadratcentimeter.

Reklam i form av ett ”band” får på tröjans framsida inte vara högre än 10 cm och på tröjans
baksida inte högre än 5 cm.

 

WEBSÄNDNING OCH LIVESCORE

Tävlingen kommer ej att websändas. Livescore kommer att finnas.

UPPTRÄDANDE UNDER MATCH

Uppträdande under match samt i och kring hallen i övrigt skall vara korrekt och sportsligt.
Spelare och ledare ska ha tagit del av dokumentet ”Uppförandekoder” på förbundets hemsida
under Tävling/Serie, Regler & Bestämmelser.

Domarna är särskilt uppmärksamma på följande situationer:

  • Svordomar eller olämpligt språkbruk
  • Slag i nätet eller mot annan utrustning kring banan
  • Kastande av racket (före, under och efter att match har avslutats)
  • Fördröjande av spelet
  • Olämpligt uppträdande (såväl mot motståndare, tekniska funktionärer som publik)


Vid brott mot bestämmelserna kan spelaren få en tillsägelse, en varning (gult kort),
”fel” (rött kort, dvs poäng till motståndaren) och i mycket allvarliga fall bli diskvalificerad.
Spelreglerna, § 38-40, https://badminton.nu/download/18.4f7760671855d71be712d509/1672490190345/sektion-b---uppforandekoder-samt-kladsel-4.0.pdf
Olämpligt uppträdande utanför banan kommer att rapporteras till SBF.

COACHNING

Beakta de coachingregler som gäller.

Coach ska omedelbart lämna banan när domaren annonserar att det är 20 sekunder kvar av pausen. Samtliga som agerar som coacher måste vara propert klädda och sitta ner på respektive coachstol som finns vid varje bana. Det är inte tillåtet att vandra omkring längs banorna.

Om domaren bedömer att en coach eller ledares uppträdande är störande, coachen använder ett
oanständigt språk eller på något sätt distraherar motståndaren skall domaren tillkalla Refereen.
Vi påminner också om att coacher ska ha sina mobiler avstängda.

Om fler coachstolar än de som finns på banan (2st) behövs, ska referee kontaktas om detta.FORTLÖPANDE SPEL

Varje medveten fördröjning av spelet kommer att beivras.
Domaren kommer att särskild beakta om en spelare ”vandrar runt på banan” i syfte att fördröja
spelet.
Om det kommer in en boll från en närliggande bana innebär inte detta automatiskt att domaren
dömer ”let”. ”Let” ska inte dömas om enligt domarens uppfattning spelarna inte upptäckt att en
boll kommit in på banan eller om bollen inte stört/distraherat spelarna. Om domaren anser att
spelare kan trampa på en boll och skadas ska ”let” dömas.

 

SKADA / BLODVITE

Vid skada tillkallas referee. Referee beslutar om coach och/eller sjukvårdskunnig personal får komma in på banan.

Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt
stoppas och ev. blod torkas bort från banan innan spelet kan återupptas.

 

PRISUTDELNINGAR

Prisutdelning kommer genomföras efter avslutad finalomgång.

 

SJUKVÅRD

Första hjälpen-kunnig personal kommer att finnas tillgänglig i hallen under helgen.

 

STRÄNGNING AV RACKETAR

Racketsträngning kommer att finnas under hela helgen.

 

TRANSPORTER

Transporter kommer att finnas om behov finns.

 

MAT

Det kommer att finnas varm mat i hallen alla dagar.

 

Stort lycka till under Veteran SM 2024!

 

 

Tävlingsledare: Carl Johansson

Referee: Lars Eric

Bankett
Banketten är dessvärre redan fullbokad
 
 
 
Information
 
 
Våra sponsorer